Prvobitno je bio zamišljen kao bilten radio kluba “Hrvatska Flora Fauna”, no zbog velikog raspona tema kojima se bavio dio članstva je smatralo da kao takav ne može biti bilten kluba, nakon čega sam kao autor odlučio da će dalje izlaziti kao samostalan bilten namijenjen svima onima koji u njemu pronađu zanimljive teme.

Ukupno je izašlo šest brojeva, a sedmi koji je trebao izaći na kraju godine kao specijal na žalost nije nikad dovršeni radi nedostatka vremena.

 

Godinu dana nakon što je izašao prvi PDF broj biltena, 44.hr internet bilten zaživio je na internetu, kao blog stranica.

 

Od 01. ožujka 2014. godine, pokrenut je projekt 44.hr e-Diplome.

Od 15. rujna 2017. godine sa radom je započeo 44hr Internacionalni Multi Mode Klub (44hr IMMC)

44hr Internacionalni Multi Mode Klub nezavisni je internetski klub čiji su ciljevi promicanje radioamaterizma, izdavanje diploma i ostalo vezano uz radioamaterizam.

Članstvo u 44hr IMMC je dobrovoljno i besplatno, a članom može postati svaki radioamater i SWL koji pošalje zahtjev.

44hr IMMC president:
Denis Štefanić, 9A7DD
44hr 001

9a7dd.denis@gmail.com
http://legrad.wixsite.com/9a7dd

 

e-mail adresa:
44hr@mail.com

Awards e-mail:
44hr.awards@gmail.com